Νέος Ανοικτού τύπου Μαγνητικός Τομογράφος PHILIPS Ingenia 1,5T με περιβάλλον Ambient στη Νέα Ερυθραία

Ο νέος σύγχρονος Μαγνητικός Τομογράφος PHILIPS Ingenia 1,5Τ με περιβάλλον Ambient διαθέτει εξελιγμένες μεθόδους απεικόνισης. Το περιβάλλον PHILIPS Ambient αποτελεί ένα σύστημα φωτισμού που μέσω των εναλλαγών των χρωμάτων του φωτός αλλά και της προβολής κινούμενων γραφικών μέσω οθόνης τηλεόρασης δημιουργεί στον εξεταζόμενο αίσθημα ελευθερίας και χαλάρωσης.

Τα ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΑ ΚΕΝΤΡΑ ΣΑΚΑΡΕΛΛΟΣ διαθέτουν ήδη 2 Ανοικτούς Μαγνητικούς Τομογράφους (Νέα Κηφισιά και Άνοιξη) και με την προσθήκη του νέου εξελιγμένου συστήματος επιθυμούν να συνεχίσουν να εξυπηρετούν τους εξεταζόμενους που παρουσιάζουν αίσθημα κλειστοφοβίας με ακόμα καλύτερες και πιο εξελιγμένες τεχνικές.