Αιμοληψίες Κατ’ Οίκον

Για τους εξεταζόμενους που επιθυμούν πραγματοποίηση κατ’ οίκον αιμοληψίας, τα ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΑ ΚΕΝΤΡΑ ΣΑΚΑΡΕΛΛΟΣ προσφέρουν μέσω έμπειρων αιμοληπτών λήψη αίματος ή παραλαβή άλλων βιολογικών δειγμάτων στο χώρο κατοικίας ή εργασίας (προσωπικό εταιριών). Οι παραπάνω διαδικασίες πραγματοποιούνται ακολουθώντας αυστηρές διαδικασίες με σκοπό την κάλυψη των αναγκών του εξεταζόμενου.

Οι εξετάσεις πραγματοποιούνται στα ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΑ ΚΕΝΤΡΑ ΣΑΚΑΡΕΛΛΟΣ Νέας Ερυθραίας, Άνοιξης και Νέας Κηφισιάς.

Οι εξωτερικές αιμοληψίες πραγματοποιούνται μετά από επικοινωνία – ραντεβού.