Ακτινοδιαγνωστικό Τμήμα

Η συνεχής τεχνολογική εξέλιξη έχει επιφέρει αλλαγές και στο χώρο της κλασικής Ακτινολογίας. Τα ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΑ ΚΕΝΤΡΑ ΣΑΚΑΡΕΛΛΟΣ ακολουθώντας τις εξελίξεις του τεχνολογικού τομέα προσφέρουν μεθόδους ψηφιακής απεικόνισης βελτιώνοντας με αυτόν τον τρόπο την διακριτική ικανότητα των ακτινολογικών εικόνων σε σχέση με τις παλαιότερες μεθόδους απεικόνισης. Τα ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΑ ΚΕΝΤΡΑ ΣΑΚΑΡΕΛΛΟΣ διαθέτουν εξελιγμένα συστήματα ψηφιακής απεικόνισης.

Οι εξετάσεις πραγματοποιούνται στα ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΑ ΚΕΝΤΡΑ ΣΑΚΑΡΕΛΛΟΣ Νέας Ερυθραίας και Άνοιξης.