ΑΝΟΙΚΤΟΣ ΜΑΓΝΗΤΙΚΟΣ ΤΟΜΟΓΡΑΦΟΣ – ΜΑΓΝΗΤΙΚΗ ΤΟΜΟΓΡΑΦΙΑ

Τα ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΑ ΚΕΝΤΡΑ ΣΑΚΑΡΕΛΛΟΣ διαθέτουν μόνιμους ανοικτούς μαγνητικούς τομογράφους  των κατασκευαστικών οίκων GE Healthcare και APERTO Lucent του κατασκευαστικού οίκου Hitachi οι οποίοι ενσωματώνουν εξελιγμένες τεχνολογίες που επιτρέπουν κλινική ευελιξία και μεγάλη διακριτική ικανότητα.  Η πολυετής εμπειρία καθώς και το μεγάλο πλήθος καθημερινών περιστατικών  απ’ όλη την Ελλάδα έχει ως αποτέλεσμα την ταύτιση του Ανοικτού Μαγνητικού Τομογράφου με τα ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΑ ΚΕΝΤΡΑ ΣΑΚΑΡΕΛΛΟΣ στη συνείδηση των  εξεταζομένων.

Ο Ανοικτός Μαγνητικός Τομογράφος έχει πληθώρα εφαρμογών και ενδείκνυται ιδιαιτέρως για άτομα με κλειστοφοβία, άτομα τρίτης ηλικίας, για άτομα με κινητικά προβλήματα καθώς και παιδιατρικά περιστατικά.

Σε αντίθεση με τον κλειστό Μαγνητικό Τομογράφο οι σύγχρονοι Ανοικτοί Μαγνητικοί Τομογράφοι των ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΩΝ ΚΕΝΤΡΩΝ ΣΑΚΑΡΕΛΛΟΣ προσφέρουν άρτια αποτελέσματα χωρίς να προκαλούν αίσθημα άγχους στον εξεταζόμενο κατά  την διαδικασία της τοποθέτησης και διενέργειας της εξέτασης.

Το πλεονέκτημα της  απλής προετοιμασίας  καθώς και της μείωσης του  ποσοστού αποτυχίας της εξέτασης, λόγω αισθήματος δυσφορίας του εξεταζομένου, είναι πολύ σημαντικό. Ο ανοικτός μαγνητικός τομογράφος δίνει τη δυνατότητα στον εξεταζόμενο να έχει επαφή με συνοδό ο οποίος βρίσκεται εντός της αίθουσας, να έχει εύκολη και άνετη οπτική επαφή με τον χώρο χωρίς κάτι να παρεμποδίζει το πεδίο όρασης, εκτός ορισμένων εξετάσεων όπου ένα τμήμα του μαγνήτη βρίσκεται  στο επίπεδο του σημείου  των οφθαλμών χωρίς να περιορίζει το αίσθημα ελευθερίας του εξεταζόμενου.

Η Μαγνητική Τομογραφία αποτελεί στις μέρες μας συχνό απεικονιστικό έλεγχο για την αναζήτηση και ανίχνευση βλαβών ή παθήσεων του ΚΝΣ, των οργάνων της κάτω κοιλίας, των οστών, των αρθρώσεων καθώς και του μυοσκελετικού συστήματος.

Εξετάσεις που πραγματοποιούνται:

  • Μαγνητική Τομογραφία Εγκεφάλου
  • Μαγνητική Τομογραφία Γόνατος
  • Μαγνητική Τομογραφία Αρθρώσεων
  • Μαγνητική Τομογραφία Σπονδυλικής Στήλης (Μέσης)
  • Μαγνητική Τομογραφία Κοιλίας
  • Μαγνητική Τομογραφία Μυοσκελετικού Συστήματος
  • Μαγνητική Αγγειογραφία

Ανοικτό Μαγνητικό Τομογράφο διαθέτουν τα ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΑ ΚΕΝΤΡΑ ΣΑΚΑΡΕΛΛΟΣ Άνοιξης και Νέας Κηφισιάς.

Οι εξετάσεις πραγματοποιούνται μετά από επικοινωνία – ραντεβού (μέσω ΕΟΠΥΥ). Καλέστε για να ενημερωθείτε για το κόστος και την τιμή αλλά και πόση ώρα διαρκεί η εξέταση.