ΑΞΟΝΙΚΟΣ ΤΟΜΟΓΡΑΦΟΣ – ΑΞΟΝΙΚΗ ΤΟΜΟΓΡΑΦΙΑ

Τα ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΑ ΚΕΝΤΡΑ ΣΑΚΑΡΕΛΛΟΣ διαθέτουν σύγχρονο πολυτομικό Αξονικό Τομογράφο του κατασκευαστικού οίκου Siemens, προσφέροντας με αυτόν τον τρόπο εξελιγμένες μεθόδους απεικόνισης με ταυτόχρονη μείωση της δόση ακτινοβολίας καθώς και ελαχιστοποίηση του χρόνου διενέργειας της εξέτασης.

Οι εξετάσεις πραγματοποιούνται από εξειδικευμένους τεχνολόγους – Ακτινολόγους με παρουσία Ιατρού Ακτινολόγου.

Η Αξονική Τομογραφία συμβάλει στον έλεγχο του θώρακα, της κοιλίας, των οστών, του εγκεφάλου ανιχνεύοντας καλοήθεις και κακοήθεις όγκους ή παθήσεις, συμβάλλοντας στην αναζήτηση φυσιολογικών παραλλαγών καθώς και στην επίλυση διαφοροδιαγνωστικών προβλημάτων όπως ο περαιτέρω έλεγχος του θώρακα μετά από μια απλή ακτινογραφία ή ο περαιτέρω έλεγχος των οργάνων της κοιλίας μετά από ένα  απλό υπερηχογράφημα.

Αξονικός Τομογράφος

Η τοποθέτηση και η τέλεση της εξέτασης, η οποία είναι εύκολη και σύντομη, συμβάλει σημαντικά στην πραγματοποίηση και ολοκλήρωση της εξέτασης ακόμα και σε εξεταζόμενους που δεν μπορούν να συνεργαστούν επαρκώς.

Ο Αξονικός Τομογράφος αποτελείται από ένα κρεβάτι  το οποίο μετακινείται για να διευκολύνει την τοποθέτηση του εξεταζόμενου και από έναν δακτύλιο διαμέσου του οποίου γίνεται η εκπομπή της ακτινοβολίας για την πραγματοποίηση της εξέτασης. Η εξέταση μπορεί πραγματοποιηθεί με χορήγηση σκιαγραφικής ουσίας από του στόματος καθώς και ενδοφλέβιας χορήγησης σκιαγραφικής ουσίας  ανάλογα με το είδος της εξέτασης.

Η προσκόμιση παλαιότερων Αξονικών Τομογραφιών καθώς και άλλων απεικονιστικών εξετάσεων αποτελεί σημαντικό εργαλείο για τον Ιατρό Ακτινολόγο προκειμένου να έχει πλήρη εικόνα του ιστορικού για τον σχεδιασμό και την διενέργεια της εξέτασης.

Εξετάσεις που πραγματοποιούνται:

 • Αξονική Τομογραφία Εγκεφάλου
 • Αξονική Τομογραφία Σπλαχνικού Κρανίου
 • Αξονική Τομογραφία Άνω – Κάτω Κοιλίας
 • Αξονική Τομογραφία  Άνω – Κάτω Άκρων
 • Αξονική Τομογραφία Τραχήλου
 • Αξονική Τομογραφία Οπισθοπεριτοναικού χώρου
 • Αξονική Τομογραφία Θώρακος
 • Αξονική Τομογραφία Σπονδυλικής Στήλης (Αυχενική, Θωρακική, Οσφυική)
 • Αξονική Τομογραφία Λιθοειδών
 • Αξονική Τομογραφία Οφθαλμικών Κόγχων
 • Ανασύνθεση εικόνων σε τρία επίπεδα (τρισδιάστατη απεικόνιση- 3D)

Αξονικό Τομογράφο διαθέτουν τα ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΑ ΚΕΝΤΡΑ ΣΑΚΑΡΕΛΛΟΣ Νέας Ερυθραίας.

Οι εξετάσεις πραγματοποιούνται μετά από επικοινωνία – ραντεβού. Καλέστε για να ενημερωθείτε για την τιμή της εξέτασης.