Υπερηχογραφήματα – Triplex

Το υπερηχογράφημα αποτελεί βασική απεικονιστική εξέταση είτε ως απλό έλεγχο – check up είτε για την διάγνωση και παρακολούθηση πολλών παθολογιών.

Ο έλεγχος των αγγείων του σώματος μέσω της χρήσης Doppler (υπερηχογράφημα Doppler) των σύγχρονων μηχανημάτων υπερήχων αποτελεί βασική, μη επεμβατική εξέταση για τον έλεγχο της βατότητας ή του ποσοστού στενώσεως του αυλού των αγγείων.

Το τμήμα Υπερήχων και Triplex Αγγείων των ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΩΝ ΚΕΝΤΡΩΝ ΣΑΚΑΡΕΛΛΟΣ είναι εξοπλισμένα με σύγχρονα μηχανήματα των διεθνών οίκων Siemens και General Electric. Οι έμπειροι Ιατροί – Ακτινολόγοι των κέντρων αξιοποιώντας όλες τις σύγχρονες δυνατότητες των μηχανημάτων και σε συνδυασμό με ελαστογραφικές μεθόδους προσφέρουν σε όλους τους εξεταζόμενους άρτια αποτελέσματα.

Όλες οι εξετάσεις πραγματοποιούνται από Ιατρό – Ακτινολόγο, χωρίς χρήση ακτινοβολίας και με απλή και εύκολη προετοιμασία.