Νέα Σύγχρονη Μονάδα Στη Νέα Κηφισιά

Νέα σύγχρονη μονάδα των ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΩΝ ΚΕΝΤΡΩΝ ΣΑΚΑΡΕΛΛΟΣ στην περιοχή της Νέας Κηφισιάς η οποία στελεχώνεται από Ιατρό  Βιοπαθολόγο και Ιατρό Ακτινολόγο με σκοπό την κάλυψη των αναγκών των εξεταζoμένων των  ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΩΝ ΚΕΝΤΡΩΝ ΣΑΚΑΡΕΛΛΟΣ.

Στην καινούργια μονάδα ο εξεταζόμενος θα μπορεί να πραγματοποιήσει όλο το πλήθος των Μικροβιολογικών εξετάσεων εντός ενός σύγχρονου Βιοπαθολογικού Εργαστηρίου καθώς και Ακτινολογικές εξετάσεις Υπερηχογραφημάτων και Triplex Αγγείων και μαγνητικής τομογραφίας με   τον σύγχρονο ανοικτό μαγνητικό τομογράφο APERTO Lucent του κατασκευαστικού οίκου Hitachi