Νέο Διαγνωστικό στην Δροσιά

Νέο Διαγνωστικό Στην Δροσιά

Νέα σύγχρονη μονάδα των ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΩΝ ΚΕΝΤΡΩΝ ΣΑΚΑΡΕΛΛΟΣ στη Δροσιά η οποία στελεχώνεται από Ιατρό Βιοπαθολόγο με σκοπό την κάλυψη των αναγκών των εξεταζομένων των ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΩΝ ΚΕΝΤΡΩΝ ΣΑΚΑΡΕΛΛΟΣ.

Οι εξετάσεις που πραγματοποιούνται είναι: Μικροβιολογικές, Βιοπαθολογικές, Ορμονολογικές, Ανοσολογικές, Κυτταρολογικές, Μοριακής Γενετικής, Pap Test.

Κλείστε τώρα ραντεβού!