Γαστρεντερολογικό τμήμα

Γαστρεντερολογικό τμήμα

Έναρξη σύγχρονου Γαστρεντερολογικού τμήματος στα ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΑ ΚΕΝΤΡΑ ΣΑΚΑΡΕΛΛΟΣ Άνοιξης συμβεβλημένου με τον ΕΟΠΥΥ.

Οι εξεταζόμενοι θα μπορούν να πραγματοποιούν Γαστρεντερολογικές εξετάσεις όπως Γαστροσκόπηση και Κολονοσκόπηση οι οποίες διενεργούνται από εξειδικευμένο Ιατρό Γαστρεντερολόγο και νοσηλευτικό προσωπικό.