Νέος σύγχρονος Ψηφιακός Ορθοπαντογράφος RAYSCAN α+(by SAMSUNG)

Νέος σύγχρονος Ψηφιακός Ορθοπαντογράφος

Τα ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΑ ΚΕΝΤΡΑ ΣΑΚΑΡΕΛΛΟΣ Νέας Ερυθραίας ακολουθώντας τις εξελίξεις της τεχνολογίας στις απεικονίστικές τεχνικές απέκτησαν το σύγχρονο ψηφιακό ορθοπαντογράφο Rayscan α+ (by SAMSUNG), το οποίο πραγματοποιεί υψηλής ανάλυσης Ψηφιακή Πανοραμική ακτινογραφία και  τρισδιάστατη απεικόνιση Άνω και Κάτω γνάθου – Dental Scan μέσω της τεχνολογίας CBVT/CBCT.

Πλέον η τρισδιάστατη απεικόνιση – Dental Scan μέσω της τεχνολογίας CBVT/CBCT πραγματοποιείται σε ειδικό οδοντιατρικό Ψηφιακό απεικονιστικό σύστημα (Ψηφιακός Ορθοπαντογράφος) ελαχιστοποιώντας την δόση ακτινοβολίας και μειώνοντας τον χρόνο εξέτασης από ορισμένα λεπτά πλέον σε λίγα δευτερόλεπτα, σε σύγκριση με την πραγματοποίηση της εξέτασης σε έναν Αξονικό Τομογράφο.