Συμβεβλημένα Με ΕΟΠΥΥ

Τα ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΑ ΚΕΝΤΡΑ ΣΑΚΑΡΕΛΛΟΣ εξυπηρετούν τους ασφαλισμένους του ΕΟΠΥΥ, πραγματοποιώντας εξετάσεις  σύμφωνα με το ποσοστό συμμετοχής τους.

Σύμβαση με τον ΕΟΠΥΥ