ΣΥΜΒΑΣΗ ΜΕ ΤΟΝ ΕΟΠΥΥ

Τα ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΑ ΚΕΝΤΡΑ ΣΑΚΑΡΕΛΛΟΣ εξυπηρετούν τους ασφαλισμένους του ΕΟΠΥΥ, πραγματοποιώντας εξετάσεις  σύμφωνα με το ποσοστό συμμετοχής τους.

Ορισμένοι κωδικοί εξετάσεων του ΕΟΠΥΥ δεν συμπίπτουν με τις παρεχόμενες υπηρεσίες των ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΩΝ ΚΕΝΤΡΩΝ ΣΑΚΑΡΕΛΛΟΣ προς τον ΕΟΠΥΥ. Για οποιαδήποτε διευκρίνιση καλέστε στα τηλέφωνα που αναγράφονται στην επικοινωνία.