Τα Νέα Μας

Τα Νέα μας
Τα Νέα μας

Γαστρεντερολογικό τμήμα

Έναρξη σύγχρονου Γαστρεντερολογικού τμήματος στα ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΑ ΚΕΝΤΡΑ ΣΑΚΑΡΕΛΛΟΣ Άνοιξης συμβεβλημένου με τον ΕΟΠΥΥ...
Τα Νέα μας

Νέος σύγχρονος Ψηφιακός Ορθοπαντογράφος

Τα ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΑ ΚΕΝΤΡΑ ΣΑΚΑΡΕΛΛΟΣ Νέας Ερυθραίας ακολουθώντας τις εξελίξεις της τεχνολογίας στις απεικονίστικές τεχνικές απέκτησαν...