ΒΙΟΧΗΜΙΚΟ ΤΜΗΜΑ

Στο Βιοχημικό τμήμα των ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΩΝ ΚΕΝΤΡΩΝ ΣΑΚΑΡΕΛΛΟΣ μπορεί να πραγματοποιηθεί πλήρης βιοχημικός έλεγχος ο οποίος μπορεί να αποτελείται από εξετάσεις ηλεκτρολυτών, ιχνοστοιχείων, ενζύμων, καρδιακών δεικτών, πρωτεϊνών οξείας φάσης, δεικτών αναιμίας, λιπιδίων, καρκινικών δεικτών. Τα αποτελέσματα του εξεταζόμενου αξιολογούνται και επαληθεύονται από έμπειρους Ιατρούς – Βιοπαθολόγους σύμφωνα με τις διεθνείς τιμές αναφοράς και το ατομικό ιστορικό.

Οι εξετάσεις πραγματοποιούνται στα ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΑ ΚΕΝΤΡΑ ΣΑΚΑΡΕΛΛΟΣ Νέας Ερυθραίας, Άνοιξης και Νέας Κηφισιάς.

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΗΣΤΕ ΜΑΖΙ ΜΑΣ