Αιματολογικό Τμήμα – Εξετάσεις Αίματος

Στα εργαστήρια των ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΩΝ ΚΕΝΤΡΩΝ ΣΑΚΑΡΕΛΛΟΣ διενεργούνται μετρήσεις δικτυοερυθροκυττάρων, ομάδας αίματος, αντιγόνου Rhesus, οροαντιδράσεις Widal και Wright, συγκολλητινοαντιδράσεις Coombs, εξετάσεις σχετικά με τη πηκτικότητα του αίματος όπως μέτρηση του χρόνου προθρομβίνης (PTINR), χρόνου μερικής θρομβοπλαστίνης ενεργοποιημένος (APTT) και μη (PTT) καθώς και μέτρηση του ινωδογόνου (FIB) και ψευδοχολινεστεράσης (sCHE).

Τα αποτελέσματα παραδίδονται σε άμεσο χρονικό διάστημα από τη λήψη του υπό εξέταση δείγματος προκειμένου ο θεράπων Ιατρός να λάβει γνώση των αποτελεσμάτων για τροποποίηση ή μη της θεραπευτικής αγωγής.

Οι εξετάσεις αίματος πραγματοποιούνται στα ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΑ ΚΕΝΤΡΑ ΣΑΚΑΡΕΛΛΟΣ Δροσιάς, Νέας Ερυθραίας, Άνοιξης και Νέας Κηφισιάς. Επικοινωνήστε μαζί μας για να μάθετε πόσο κοστίζουν – μέσω ΕΟΠΥΥ.

Συχνές ερωτήσεις για τις αιματολογικές εξετάσεις


Ποιες είναι οι φυσιολογικές τιμές για τον αιματοκρίτη στους άνδρες και τις γυναίκες;

O αιματοκρίτης εμπεριέχεται στην γενική αίματος και δείχνει το ποσοστό του όγκου των ερυθρών αιμοσφαιρίων στο αίμα. Η τιμή του συγκρίνεται με την τιμή της αιμοσφαιρίνης για να εξακριβωθεί η αναιμία.

Οι φυσιολογικές τιμές του αιματοκρίτη είναι 40-54 για τους άνδρες και 37-47 για τις γυναίκες (εκτός εγκυμοσύνης). Μετά την ηλικία των 60 οι τιμές τείνουν να είναι χαμηλότερες.

Χαμηλός αιματοκρίτης σημαίνει λιγότερα ερυθρά αιμοσφαίρια στο αίμα, δηλαδή λιγότερη οξυγόνωση στα όργανα του σώματος. Σε αυτήν την περίπτωση είναι έκδηλα τα συμπτώματα της εύκολης κόπωσης, της ταχυκαρδίας και της λιποθυμικής τάσης.

Υψηλός αιματοκρίτης σημαίνει περισσότερα ερυθρά αιμοσφαίρια στο αίμα και συνδέεται συνήθως με την αφυδάτωση. Μετά από αρκετή πρόσληψη υγρών οι τιμές επανέρχονται στις φυσιολογικές.