Επίπεδα Φαρμάκων – Τοξικών ουσιών

Τα εργαστήρια των ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΩΝ ΚΕΝΤΡΩΝ ΣΑΚΑΡΕΛΛΟΣ προσφέρουν συστήματα ελέγχου και ποσοτικού προσδιορισμού επιπέδων φαρμάκων καθώς και τοξικών ουσιών όπως αιθανόλης ορού και ούρων, βαλπροϊκού οξέως (Depakene), φαινοβαρβιτάλης (Luminal), φαινυτοΐνης (Dilantin,Epanutin,Diphenyhyldantoin), κυκλοσπορινών, αμιωδαρόνης, βαρβιτουρικών και λιθίου. Επίσης πραγματοποιείται έλεγχος επιπέδων αιθανόλης ορού και ούρων, ανίχνευση ναρκωτικών ουσιών στα ούρα (οπιούχα, κοκαΐνη, κανναβιοειδή) καθώς και LSD.

Οι εξετάσεις πραγματοποιούνται στα ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΑ ΚΕΝΤΡΑ ΣΑΚΑΡΕΛΛΟΣ Δροσιάς, Νέας Ερυθραίας, Άνοιξης και Νέας Κηφισιάς.