Ψηφιακή Ακτινογραφία Γονάτων

Η ψηφιακή ακτινογραφία γονάτων αποτελεί από τις πρώτες σε συχνότητα αρθρώσεις η οποία παρουσιάζει διαταραχή. Ο πόνος καθώς και οι διαταραχές της βάδισης του εξεταζόμενου είναι η βασική αιτία που η διάγνωση της αρθρίτιδας του γόνατος γίνεται σε πρώιμο στάδιο. Στα ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΑ ΚΕΝΤΡΑ ΣΑΚΑΡΕΛΛΟΣ πραγματοποιούνται κλασσικές καθώς και δυναμικές λήψεις για τον πλήρη έλεγχο της άρθρωσης.

Η εξέταση πραγματοποιείται από τεχνολόγο- Ακτινολόγο και τα αποτέλεσμα παραδίδεται στον εξεταζόμενο από ιατρό – Ακτινολόγο. Πρόκειται για μία εντελώς ανώδυνη και σύντομη διαδικασία. Μόλις η εξέταση ολοκληρωθεί πραγματοποιείται ανάλυση και επεξεργασία της εικόνας στον υπολογιστή. Το αποτέλεσμα της εξέτασης παραδίδεται στον ασθενή από Ιατρό – Ακτινολόγο.

Περαιτέρω θα πρέπει να γίνει συσχέτιση των απεικονιστικών και των κλινικών ευρημάτων από τον παραπέμποντα κλινικό ιατρό.

Τι δείχνει η ψηφιακή ακτινογραφία γόνατος;

  • Αναδεικνύει την αρθρίτιδα
  • Αναδεικνύει το εύρος της άρθρωσης
  • Ελέγχει την επιγονατίδα
  • Αναδεικνύει το κάταγμα

Ποιες είναι οι ενδείξεις για την ψηφιακή ακτινογραφία γόνατος;

Οι πιο συχνές ενδείξεις για την ψηφιακή ακτινογραφία γόνατος είναι ο πόνος στο γόνατο, η μείωση της κινητικότητας της άρθρωσης ή ένας τραυματισμός στην περιοχή. Με τις κλασικές και δυναμικές λήψεις ο γιατρός μπορεί να δει βαθιά στην δομή της άρθρωσης.

Ανάμεσα στα πλεονεκτήματα της ψηφιακή ακτινογραφίας είναι η ταχύτητα πραγματοποίησης και λήψης του αποτελέσματος της εξέτασης καθώς και το χαμηλό της κόστος.

Προετοιμασία

Δεν χρειάζεται καμία προετοιμασία πριν την εξέταση.

Οι εξετάσεις πραγματοποιούνται μετά από επικοινωνία – ραντεβού.

Για να ενημερωθείτε για την τιμή της ψηφιακή ακτινογραφίας γονάτου επικοινωνήστε μαζί μας.