Γαστρεντερολογικό Τμήμα

Τα ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΑ ΚΕΝΤΡΑ ΣΑΚΑΡΕΛΛΟΣ διαθέτουν Γαστρεντερολογικό τμήμα το οποίο επανδρώνεται από Ιατρό – Γαστρεντερολόγο καθώς και  εξειδικευμένο νοσηλευτικό προσωπικό. Στο Γαστρεντερολογικό τμήμα πραγματοποιούνται εξετάσεις  Γαστροσκόπησης και Κολονοσκόπησης.

Οι εξετάσεις πραγματοποιούνται μετά από επικοινωνία – ραντεβού.

Γαστρεντερολογικό τμήμα διαθέτουν τα ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΑ ΚΕΝΤΡΑ ΣΑΚΑΡΕΛΛΟΣ Άνοιξης.