Ψηφιακή Ακτινογραφία Σπονδυλικής Στήλης

Η ψηφιακή ακτινογραφία της Αυχενικής μοίρας της σπονδυλικής στήλης- ΑΜΣΣ, της θωρακικής μοίρας της σπονδυλικής στήλης- ΘΜΣΣ και Οσφυικής μοίρας της σπονδυλικής στήλης-ΟΜΣΣ πραγματοποιείται προκειμένου να συνεκτιμηθούν τα απεικονιστικά ευρήματα με την κλινική εικόνα του εξεταζόμενου, ο οποίος μπορεί να παρουσιάζει άλγος στην περιοχή του αυχένα, στην περιοχή του θώρακα είτε στην περιοχή της οσφύος.

Ουσιαστικά η ψηφιακή ακτινογραφία της σπονδυλικής στήλης ή μόνο της μέσης θα απεικονίσει τα οστά της σπονδυλικής στήλης και θα δώσει πληροφορίες για τις δομές αυτές.

Οι ακτινογραφίες αυτές αποτελούν το πρώτο βήμα για μία ασφαλή διάγνωση ή είναι μία ισχυρή ένδειξη για να προχωρήσει ο ασθενής σε περαιτέρω εξετάσεις που απεικονίζουν λεπτομερέστερα τα οστά της σπονδυλικής στήλης.

Στα ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΑ ΚΕΝΤΡΑ ΣΑΚΑΡΕΛΛΟΣ ο εξεταζόμενος μπορεί να πραγματοποιήσει ψηφιακή ψηφιακή ακτινογραφία ΑΜΣΣ, ΘΜΣΣ και ΟΜΣΣ. Οι στενώσεις των μεσοσπονδυλίων διαστημάτων, η διαταραχή της φυσιολογικής θέσης της σπονδυλικής στήλης (σκολίωση, κύφωση), η διαταραχή της φυσιολογικής αρχιτεκτονικής των σπονδύλων και των σπονδυλικών τρημάτων καθώς και ευρήματα από τα μαλακά μόρια πέριξ των απεικονιζομένων οστικών δομών είναι ορισμένα από τα συχνότερα ευρήματα κατά τον απεικονιστικό έλεγχο της σπονδυλικής στήλης.

Συνήθη ευρήματα ανά θέση εξέτασης

ΑΜΣΣ: Στενώσεις μεσοσπονδυλίων διαστημάτων

ΘΜΣΣ: Σκολίωση, Κύφωση, Στενώσεις μεσοσπονδυλίων διαστημάτων, Οστεοπορωτικά κατάγματα

ΟΜΣΣ: Σκολίωση, Στενώσεις μεσοσπονδυλίων διαστημάτων, Οστεοπορωτικά κατάγματα

Η εξέταση πραγματοποιείται από τεχνολόγο – Ακτινολόγο ενώ το αποτέλεσμα της εξέτασης παραδίδεται από Ιατρό – Ακτινολόγο στον εξεταζόμενο.

Περαιτέρω θα πρέπει να γίνει συσχέτιση των απεικονιστικών και των κλινικών ευρημάτων από τον παραπέμποντα κλινικό ιατρό.

Οι εξετάσεις πραγματοποιούνται μετά από επικοινωνία – ραντεβού.

Για να ενημερωθείτε για την τιμή της ψηφιακή ακτινογραφίας θώρακα επικοινωνήστε μαζί μας.