Ιολογικό Τμήμα

Το Ιολογικό τμήμα των ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΩΝ ΚΕΝΤΡΩΝ ΣΑΚΑΡΕΛΛΟΣ προσφέρει ολοκληρωμένο έλεγχο για την ανίχνευση αντισωμάτων έναντι συχνών ιογενών λοιμώξεων (τοξόπλασμα, ερυθρά, κυτταρομεγαλοϊου – CMV, ερπητοϊού Ι-ΙΙ,Epstein-Barr), έλεγχο ηπατίτιδας A,B,C, του ιού HIV καθώς και άλλων σπανιότερων ιών.

Οι εξετάσεις πραγματοποιούνται στα ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΑ ΚΕΝΤΡΑ ΣΑΚΑΡΕΛΛΟΣ Δροσιάς, Νέας Ερυθραίας, Άνοιξης και Νέας Κηφισιάς.