Ψηφιακή Ακτινογραφία Θώρακος

Τι είναι η ψηφιακή ακτινογραφία θώρακα και τι δείχνει;

Η ψηφιακή ακτινογραφία θώρακος αποτελεί την συχνότερη ψηφιακή ακτινογραφία που πραγματοποιείται σε ένα ακτινολογικό εργαστήριο προκειμένου να πραγματοποιηθεί ο έλεγχος των πνευμόνων, των απεικονιζόμενων οστικών δομών και των μαλακών μορίων του θώρακα. Μπορεί να πραγματοποιηθεί είτε στα πλαίσια ενός προληπτικού ελέγχου – check up, είτε στα πλαίσια διερεύνησης εστία λοίμωξης προερχόμενη από το αναπνευστικό σύστημα.

Η ψηφιακή ακτινογραφία εκτελείται από τεχνολόγο- Ακτινολόγο του οποίου τις οδηγίες ακολουθεί ο εξεταζόμενος προκειμένου του αποτέλεσμα να είναι ιατρικά άρτιο.

Η εξέταση είναι απλή και δεν χρειάζεται κάποια ειδική προετοιμασία. Ο εξεταζόμενος πρέπει να αφαιρέσει όλα τα αντικείμενα που μπορεί να δημιουργήσουν διαγνωστικό πρόβλημα σε συνεργασία με τις κατευθυντήριες οδηγίες του τεχνολόγου-Ακτινολόγου. Ο συνήθης έλεγχος περιλαμβάνει μια οπισθοπρόσθια (face) και μια πλάγια (profile) λήψη οι οποίες εκτελούνται μετά από μια διαδικασία σωστής τοποθέτησης και βαθιάς εισπνοής.

Το αποτέλεσμα της εξέτασης παραδίδεται στον εξεταζόμενο από ιατρό- Ακτινολόγο ο οποίος ελέγχει και αξιολογεί τα απεικονιστικά ευρήματα της ψηφιακή ακτινογραφίας θώρακος.

Περαιτέρω θα πρέπει να γίνει συσχέτιση των απεικονιστικών και των κλινικών ευρημάτων από τον παραπέμποντα κλινικό ιατρό.

Συχνές Ερωτήσεις

Είναι αναγκαία η ψηφιακή ακτινογραφία Θώρακος;

Ο παραπέμπων κλινικός ιατρός σύμφωνα με την κλινική εικόνα και τα ευρήματα της κλινικής εξέτασης μπορεί να παραγγείλει τη λήψη ψηφιακή ακτινογραφίας θώρακος για τον έλεγχο του κατώτερου αναπνευστικού συστήματος.

Έχει ακτινοβολία η ψηφιακή ακτινογραφία θώρακος;

Τα σύγχρονα απεικονιστικά συστήματα καθώς και η τήρηση των κανόνων ακτινοπροστασίας έχουν μειώσει το ποσό της απορροφούμενης δόσης ακτινοβολίας.

Εγκυμοσύνη και ψηφιακή ακτινογραφία θώρακος

Η εγκυμοσύνη αποτελεί βασικό ανασταλτικό παράγοντα για τη διενέργεια μιας ψηφιακή ακτινογραφίας θώρακος . Ενημερώστε το ακτινολογικό εργαστήριο εάν υπάρχει πιθανότητα εγκυμοσύνης.

Πνευμονία και ψηφιακή ακτινογραφία θώρακος

Ο έλεγχος της πνευμονίας πραγματοποιείται με την ψηφιακή ακτινογραφία θώρακος σε συνδυασμό με τα κλινικά ευρήματα.

Καρκίνος του πνεύμονα

Η ψηφιακή ακτινογραφία θώρακος αποτελεί βασικό απεικονιστικό έλεγχο για την απεικόνιση του καρκίνου του πνεύμονα καθώς και για την ανεύρεση μεταστατικών εστιών στον πνεύμονα.

Οι εξετάσεις πραγματοποιούνται μετά από επικοινωνία – ραντεβού.

Για να ενημερωθείτε για την τιμή της ψηφιακή ακτινογραφίας θώρακα επικοινωνήστε μαζί μας.